Västkustens Mur & Kakel är ett företag som är en del av Edvardsson bolagen. Företaget behövde en uppdaterad logotyp som inkluderade att de nu är en del utav koncernen. 
Det jag gjorde var att hitta ett bra sätt att inkludera Edvardsson logotypen i den redan existerande V M & K logotypen.
Back to Top