Czerapowicz basketball camp är ett träningsläger för ungdomar som hålls utav bröderna Czerapowicz. Logotypen är inspirerad utav vintage amerikanska sport tröjor och lag.

Huvudlogotyp med slogan

Emblem som kan användas separat

Back to Top