Attensum är ett konsultföretag som arbetar med kommunaljuridiska analyser, styrning ledning, och intern kontroll inom offentlig verksamhet. Logotypen är enkel och ren då den ska utstråla professionalism.

Den slutgiltiga logotypen som kunden valde.

Back to Top